Cześć,
jestem Michał. Projektuję
materiały graficzne.
Projektuję
pro
Zajmuję się projektowaniem logotypów, stron internetowych oraz wszelkich materiałów promocyjnych.
Animuję
anima
Projektuję animacje z wykorzy-
staniem technik 2D oraz 3D.
Koduję
kod
Znam języki HTML, CSS oraz Action Script.